14 สิงหาคม 2022

กำจัดปลวกภาคเหนือ-เกี่ยวกับเรา

Eversor termite solution และ thaichaiyo กำจัดปลวกภาคเหนือ

Eversor termite solution และ thaichaiyo กำจัดปลวก พิษณุโลก ดำเนินงานด้านการ กำจัดปลวกภาคเหนือ พื้นที่จังหวัด พิษณุโลก อุทัยธานี พิจิตร นครสวรรค์

Thaichaiyo กำจัดปลวกภาคเหนือ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหาร ในบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงมากมาย และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำ รวมถึงธุรกิจกำจัดปลวกและแมลง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้บริหารของเรามีประสบการณ์โดยตรง (Experienced Management Team)

ทีมงานปฏิบัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาโดยตรง (Operating team that specializes in entomology)

เน้นคุณภาพของการบริการ ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ (Focus on quality of service standards and efficiency) ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า (Meet all your needs) ใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย (Use modern technologies and principles) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง ( Is a leader in pest control and insect protection)

กำจัดปลวกภาคเหนือ