14 สิงหาคม 2022
กำจัดปลวกพิษณุโลก

กำจัดปลวกพิษณุโลก รับกำจัดปลวกภาคเหนือ เหยื่อเนเมซีส

กำจัดปลวกพิษณุโลก

ระบบเหยื่อเนเมซีส รับกำจัดปลวกภาคเหนือ กำจัดปลวกพิษณุโลก

เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซีส เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตและยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบแล้ว ปลวกจะไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นการกำจัดแบบตายต่อเนื่องถึงในรัง จำหน่าย เหยื่อเนเมซีส

ระบบเหยื่อเนเมซีส ระบบกำจัดปลวก

การใช้งานจริงที่ได้ผลดีเยี่ยมมาแล้วในประเทศไทย ซึ่งได้ถูกออกแบบมาสำหรับ กำจัดปลวก อย่างมืออาชีพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับคุณและทุกคนในบ้าน จึงทำให้หมดปัญหาและไร้กังวล สารควบคุมการเจริญเติบโต (insect Growth Regulators – IGRs) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นโฮโมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก สารนี้จะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ ซึ่งรู้จักกันในนาม สารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors – CSI)

สารออกฤทธิ์: ประกอบด้วย Chlorfluazuron 0.1% ใน Alpha cellulose หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบนี้แล้ว ปลวกจะไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดปลวกจะล่มสลาย ตายต่อเนื่องถึงในรัง

+ ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยในบ้าน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม+ ติดตามผลและตรวจสอบได้ ตลอดระยะเวลาการกำจัด+ เป็นการกำจัดแบบตายต่อเนื่องถึงในรัง+ มีระบบการป้องกันและดักปลวกรังใหม่ก่อนเข้าถึงตัวบ้าน