14 สิงหาคม 2022
กำจัดปลวก พรหมพิราม

กำจัดปลวก พรหมพิราม บริการ ฉีดปลวก น้ำยาป้องกันนปลวก ป้องกันปลวก ป้องกันปลวกเข้าบ้าน และกำจัดปลวกรอบๆตัวบ้าน ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาเคมีและสารกำจัดปลวก

กำจัดปลวก พรหมพิราม

รับฉีดปลวก ระบบฉีดพ่น Soil Treatment เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดปลวก แบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคย แต่เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยน้ำยาเคมีที่มีสารออกฤทธิ์ในการป้ องกันและกำจัดปลวก อย่างดี

ระบบ SOIL TREATMENT คือการ ป้องกันและกำจัดปลวก ใต้ดินและปลวกบนดิน โดยอาศัยสารเคมี เพื่อต้องการให้เกิดพิษบนผิวดินและใต้ดิน ซึงดินเป็นเส้นทางเดินของปลวก โดยการ อัดน้ำยาและพ่นสารเคม ีชนิดน้ำลงในดินหรือพ่นละอองเคมีเคลือบผิวหน้าดิน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่อาคารหรือบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ในการก่อสร้างรับฉีดปลวก โดย ทีมงานปฏิบัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาโดยตรง (Operating Team That Specializes In Entomology)

กำจัดปลวก พรหมพิราม โดยทีมงานเอเวอร์เซอร์

“เน้นคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ (Focus on quality of service standards and efficiency) ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า (Meet all your needs) ใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย (Use modern technologies and principles) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลง ( Is a leader in pest control and insect protection)

รับฉีดปลวก โดยฉีดพ่นน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านเครื่องอัดแรงดัน HIGH PRESSURE INJECTOR 

อัดสารเคมีชนิดน้ำที่ผสมแล้วลงดินลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร โดยห่างจากรากฐานหรือตอม่อ หรือโครงสร้างใต้ดินประมาณ 20 เซนติเมตร ระยะห่างของการอัดน้ำยาต่อจุดประมาณ 1 เมตร