14 สิงหาคม 2022

ป้องกันปลวก เข้าบ้าน 3 ขั้นตอน กับเอเวอร์เซอร์

ความรู้เรื่องปลวก (Termite) และ ป้องกันปลวก เข้าบ้าน กำจัดปลวกด้วย เหยื่อเนเมซีส

ป้องกันปลวก เข้าบ้าน กำจัดปลวกด้วย เหยื่อเนเมซีส ทั่วโลกมีปลวกแพร่กระจายอยู่มากกว่า 2,000ชนิด และพบการแพร่กระจายมาฏในเขตร้อน เขตอบอุ่น อาจพบได้บ้างในเขตหนาว * ปลวกชั้น สูงประมาณ 1,600 ชนิด ปลวกชั้นต่ำประมาณ 400 ชนิด และมีประมาณ 100 กว่าชนิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ปลวกในประเทศไทยพบปลวกแพร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ประมาณ 180 ชนิด (37 สกุล) * ปลวกชั้นสูงประมาณ 160 ชนิด ปลวกชั้นต่ำประมาณ 20 ชนิด ในประเทศไทยมีประมาณ 10 ชนิด 9 สกุล เท่านั้น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชนิด Coptotermas

ป้องกันปลวก

ป้องกันปลวกเข้าบ้าน 3 ขั้นตอน

  1. ป้องกันปลวกตั้งแต่โครงสร้างก่อนปลูกสร้างอาคาร ระบบฉีดพ่นน้ำยาป้องกันปลวก ระบบวางท่อปลวก ป้องกันปลวก Pipe & Soil Treatment Soil Treatment

ระบบวางท่อน้ำยาเคมระบบวางท่อป้องกันปลวก เป็นอีกระบบหนึ่งที่นิยมติดตั้งระหว่างการก่อสร้างบ้าน, การสร้างอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันปลวกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะทำการวางท่อ ยึดท่อ ติดกับคานคอดิน แล้วมีปลายท่อออกจากตัวใต้อาคาร นำออกไว้ตรงผนังด้านนอกบ้าน เพื่อสะดวกในการอัดน้ำยาเคมีเข้าไป โดยที่ลดการเจาะในบ้าน เป็นระบบป้องกันปลวกอีกระบบหนึ่งที่นิยมติดตั้งไว้

2.ระบบป้องกันปลวก รังใหม่รอบตัวบ้าน

สถานีเนเมซิส แบบฝังดิน (Nemesis in – ground) คือ ระบบที่จะ ป้องกันปลวก รอบแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะในดินหรือ แผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการบุกรุกและโจมตีจากปลวก แท้ที่จริงแล้ว การติดตั้งสถานีสามารถติดตั้งได้ทุกที่ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกและบริเวณที่พบปัญหาปลวกรุกราน มีขั้นตอนการตรวจเช็คสภาพสถานีเป็นประจำทุกๆ 1 ถึง 2 เดือน

การติดตั้งระบบเหยื่อ
บริการได้มาตรฐาน
ติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดปลวกสมาชิกสมาคม TPMA

3.รับฉีดปลวก ระบบฉีดพ่น Soil Treatment เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดปลวก แบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคย แต่เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยน้ำยาเคมีที่มีสารออกฤทธิ์ในการป้ องกันและกำจัดปลวก อย่างดี

รับฉีดปลวก

ระบบ SOIL TREATMENT คือการ ป้องกันและกำจัดปลวก ใต้ดินและปลวกบนดิน โดยอาศัยสารเคมี เพื่อต้องการให้เกิดพิษบนผิวดินและใต้ดิน ซึงดินเป็นเส้นทางเดินของปลวก โดยการ อัดน้ำยาและพ่นสารเคม ีชนิดน้ำลงในดินหรือพ่นละอองเคมีเคลือบผิวหน้าดิน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่อาคารหรือบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ในการก่อสร้าง